AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-30

Zaproszenie do Pyrlandii

grafika-Zaproszenie do Pyrlandii

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Ochotnicza Straż Pożarna w Mościsku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” zapraszają na niedzielny obiad do „Pyrlandii” w Mościsku.

Zaproszenie do Pyrlandii
2008-09-29

Pierwsze konkursy unijne - „Promyk Słońca” dla Uciechowa

grafika-Pierwsze konkursy unijne - „Promyk Słońca” dla Uciechowa

Gmina Dzierżoniów złożyła dwie karty projektu na konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski pod koniec czerwca 2008r. prowadzone w trybie systemowym do Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pierwsze konkursy unijne - „Promyk Słońca” dla Uciechowa
2008-09-29

Wyniki zbiórki odpadów wielkogabarytowych

grafika-Wyniki zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W czwartek 25 września 2008 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy prowadzona była bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Wyniki zbiórki odpadów wielkogabarytowych
2008-09-23

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

grafika-Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 25.09.2008r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy prowadzona będzie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2008-09-23

Zbiórka zużytych baterii

grafika-Zbiórka zużytych baterii

Zużyte baterie i akumulatory różnego typu zaliczane do odpadów niebezpiecznych, towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w małych zegarkach na rękę, w dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV, itp. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska, beztrosko wyrzucamy zużyte i wyładowane baterie do kubłów na śmieci.

Zbiórka zużytych baterii
2008-09-17

Debata Programu STOP18! – wnioski

grafika-Debata Programu STOP18! – wnioski

11 września w Warszawie odbyła się debata ekspercka dotycząca problemu dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Spotkanie było częścią Ogólnopolskiego Dnia Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych, finału XI edycji Programu STOP18! Wśród panelistów znaleźli się specjaliści z dziedziny prewencji, prawa, wychowania, profilaktyki uzależnień oraz handlu

Debata Programu STOP18! – wnioski
2008-09-15

Projekt " wSPAparcie"

grafika-Projekt " wSPAparcie"

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że na terenie Gminy Dzierżoniów będzie wdrażany projekt przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, realizowany przez Fundację MERKURY z Wałbrzycha w ramach Programu Kapitał Ludzki, priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3. - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Zarys projektu " wSPAparcie i aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich - gmina Dzierżoniów.

Projekt " wSPAparcie"
2008-09-15

Konkurs fotograficzny

grafika-Konkurs fotograficzny

Wójt Gminy Dzierżoniów organizuje Gminny Konkurs Fotograficzny dla fotografów amatorów "Krajobrazy i zabytki Gminy Dzierżoniów"

Konkurs fotograficzny
2008-09-15

Dożynki Powiatowo – Gminne

grafika-Dożynki Powiatowo – Gminne

Tegoroczne dożynki Powiatowo - Gminne 2008, odbyły się w Owieśnie , w niedzielę 14 września. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą dożynkową w kościele p.w. Świętej Trójcy w Owieśnie, którą koncelebrował ksiądz proboszcz Piotr Kopera wraz z dziekanem Zygmuntem Kokoszką.

Dożynki Powiatowo – Gminne
2008-09-10

Gmina Dzierżoniów wypowiada wojnę sprzedaży papierosów niepełnoletnim!

grafika-Gmina Dzierżoniów  wypowiada wojnę sprzedaży papierosów niepełnoletnim!

11 września na terenie Gminy Dzierżoniów odbędzie się Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych. Ta jednodniowa akcja edukacyjno-kontrolna jest kulminacją XI edycji Programu STOP18! W Programie uczestniczy rekordowe ponad 300 miejscowości z 16 województw, w tym 32 gminy z woj. Dolnośląskiego, a 4 z naszego powiatu. Wydarzeniu towarzyszy debata ekspercka, dotycząca powszechnego w Polsce łamania zakazu sprzedaży papierosów osobom niepełnoletnim. W tym dniu sprzedawcy mogą spodziewać się wizyty policji i strażników miejskich.

Gmina Dzierżoniów  wypowiada wojnę sprzedaży papierosów niepełnoletnim!
2008-09-04

Dożynki Powiatowo – Gminne w Owieśnie

grafika-Dożynki Powiatowo – Gminne w Owieśnie

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Wójt Gminy Dzierżoniów zapraszają na Dożynki Powiatowo - Gminne 2008, które odbędą się w Owieśnie , w niedzielę 14 września.

Dożynki Powiatowo – Gminne w Owieśnie
2008-09-02

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki

grafika-Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki

Zawiadamia się, że warunkiem ubiegania się w przyszłym roku o dotacje z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jest złożenie wniosku na druku dostępnym w Urzędzie Gminy, w terminie do 30 września br.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki
2008-09-01

Sesja Rady w Roztoczniku

grafika-Sesja Rady w Roztoczniku

W czwartek 28 sierpnia 2008r. w sali wiejskiej w Roztoczniku, odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem sesji była praca placówek oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Dzierżoniów w roku szkolnym 2007/2008 oraz stan przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Sesja Rady w Roztoczniku
2008-09-01

Przetarg na usługi komunikacyjne

grafika-Przetarg na usługi komunikacyjne

W dniu 29 sierpnia 2008 r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Sudecką Komunikacją Autobusową Spółka z .o.o. w Dzierżoniowie na organizację i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego na linii Dzierżoniów - Piława Dolna oraz Dzierżoniów - Byszów przez Dobrocin , Roztocznik .

Przetarg na usługi komunikacyjne