AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-08-31

Otwarcie Centrum Kulturalno – Sportowego w Uciechowie.

grafika-Otwarcie Centrum Kulturalno – Sportowego w Uciechowie.

Gmina Dzierżoniów organizuje w sobotę 8 września 2007 r. otwarcie Centrum Kulturalno – Sportowego w Uciechowie.

Nowy obiekt przeznaczony jest na imprezy sportowe i kulturalne, tak ważne dla rozwoju tożsamości społeczności lokalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany był w ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 450.000 zł. Mieszkańcy gminy i powiatu dzierżoniowskiego mogą korzystać z powiększonego boiska do piłki nożnej wraz z drewnianymi trybunami. Znajdą tutaj także nowe boiska do koszykówki i tenisa. Oprócz tego powstał plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, piaskownicą oraz ścieżką zdrowia. Postawiono również drewnianą wiatę i grill ze stołem i ławkami, na przykład dla rodzin podróżujących na rowerach i mających ochotę na mały piknik po drodze. Do Centrum prowadzi nowo wybudowana droga dojazdowa. Drużyny piłkarskie mogą korzystać z budynku zaplecza sanitarno - socjalnego z szatnią i kuchnią, który może pełnić też rolę wiejskiej sali spotkań.

Otwarcie Centrum Kulturalno – Sportowego w Uciechowie.
2007-08-31

Spotkanie liderów

grafika-Spotkanie liderów

We wtorek 28 sierpnia aż 17 liderów – animatorów społecznych z Włók, Tuszyna, Piławy Dolnej, Owieska, Uciechowa, Mościska i Jodłownika wzięło udział w warsztatach zorganizowanych specjalnie dla nich przez Lokalną Grupę Działania „Ślężanie”. Jest to pierwsze ze spotkań przygotowanych w ramach projektu „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie". Na spotkaniu dr Andrzej Ferens z Wrocławia wyjaśnił założenia projektu, przedstawił kolejne działania i zapoznał się z oczekiwaniami lokalnych liderów. Doszło także do wymiany doświadczeń i wyznaczono sobie zadania na najbliższy czas. Ponadto mieszkańcy Tuszyna i Włók wspólnie uporządkowali w czwartek 23 sierpnia przestrzeń wokół kościoła w Tuszynie i stary cmentarz. Na koniec akcji odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Podobną akcję w sobotę 1 września przeprowadzi także mieszkańcy Mościska, porządkując teren okalający kościół i cmentarz. Celem Lokalnej Grupy Działania jest korzystanie z walorów naturalnych i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego a także produktów lokalnych. Najważniejsze jest jednak aktywizacja lokalnej społeczności i uruchomienie oddolnych działań liderów z poszczególnych miejscowości. W ramach programu, w gminach Marcinowice, Mietków Sobótka i Dzierżoniów odbędą się szkolenia prowadzone przez ekspertów, skierowane do producentów lokalnych dotyczące rozwijania umiejętności marketingowych.

Spotkanie liderów
2007-08-31

X sesja Rady Gminy

grafika-X sesja Rady Gminy

W czwartek 30 sierpnia 2007r. w "Domku Myśliwskim" w Jodłowniku, odbyła się dziesiąta w tej kadencji Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

X sesja Rady Gminy
2007-08-24

Porządki w Tuszynie

grafika-Porządki w Tuszynie

W ramach projektu „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie" mieszkańcy Tuszyna i Włók wspólnie uporządkowali w czwartek 23 sierpnia przestrzeń wokół kościoła w Tuszynie i stary cmentarz.

Porządki w Tuszynie
2007-08-22

Umowy na wywóz nieczystości

grafika-Umowy na wywóz nieczystości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych z przedsiębiorcą, który ma pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. W gminie Dzierżoniów wskaźnik nieruchomości, których właściciele mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych jest stosunkowo wysoki i wynosi 81 %.

Umowy na wywóz nieczystości
2007-08-22

Ptasia grypa - ustąpiło zagrożenie

Ptasia grypa - ustąpiło zagrożenie

Informujemy, że w związku z ustąpieniem zagrożenia wirusem ptasiej grypy od dnia 14 sierpnia 2007 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.06.2007 r. w sprawie zakazu trzymania drobiu na otwartej przestrzeni.

2007-08-22

Obowiązki podmiotów branży paszowej, w tym również rolników

grafika-Obowiązki podmiotów branży paszowej, w tym również rolników

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, przypominamy rolnikom o obowiązku zgłoszenia zamiaru wytwarzania po 1 stycznia 2006 r pasz w swoim gospodarstwie dla wszystkich zwierząt gospodarskich łącznie z produkcją pierwotną pasz.

Obowiązki podmiotów branży paszowej, w tym również rolników
2007-08-16

Czas na aktywność

grafika-Czas na aktywność

Gmina Dzierżoniów realizuje program „Czas na aktywność - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Dzierżoniów.”, na który pozyskała sumę ponad 86.000 zł z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. W ramach programu już od miesiąca realizowany jest projekt Gminnej Biblioteki Publicznej „Wakacyjne malowanie igłą”, podczas którego można nauczyć się wyszywania i haftowania na kanwach. Spotkania , odbywały się w lipcu w sali wiejskiej w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 28. W sierpniu następne zajęcia odbędą się w środę 22 sierpnia o godz.16.00 w sali wiejskiej w Mościsku.

Czas na aktywność
2007-08-16

UWAGA ! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych

grafika-UWAGA ! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych

W związku z trwającym żniwami APELUJEMY o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych!

Na terenach rolniczych powszechnością stało się wypalanie łąk, pastwisk i ściernisk. Prowadzenie czynności wypalania pozostałości roślinnych na obszarach, gdzie jest to zabronione, a także w sposób źle zorganizowany i bez należytego zabezpieczenia najczęściej prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia poza teren zamierzonego wypalania, powodując pożary lasów, zabudowań, naziemnych urządzeń technicznych, a także niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego na drogach przebiegających przez tereny objęte wypalaniem.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

UWAGA ! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych
2007-08-14

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

grafika-OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
2007-08-14

UWAGA POSIADACZE BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ

grafika-UWAGA POSIADACZE BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ

W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja), Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. gatunków o stosowanie się do poniższych zaleceń, co może w znacznym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce.

UWAGA POSIADACZE BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ
2007-08-09

Półwiecze szkoły

grafika-Półwiecze szkoły

We wrześniu b.r. minie pół wieku od rozpoczęcia działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie przy ulicy Ząbkowickiej 70 (obecnie – Gimnazjum Gminnego). Z tej okazji zorganizowane będą liczne uroczystości, m.in. wystawa pamiątek p.t. „1957-2007, czyli 50 lat minęło …”

Półwiecze szkoły
2007-08-09

Linia autobusowa do Srebrnej Góry

grafika-Linia autobusowa do Srebrnej Góry

W wyniku wspólnych rozmów Marka Chmielewskiego - Wójta Gminy Dzierżoniów, Marka Janikowskiego - Wójta Gminy Stoszowice oraz Mariusza Pacha – Zastępcy Burmistrza Bielawy od 11 sierpnia będzie można korzystać z nowej linii autobusowej do Srebrnej Góry, którą wprowadza gmina Bielawa w porozumieniu z gminą Stoszowice.

Linia autobusowa do Srebrnej Góry
2007-08-08

Daj szansę bezdomnym zwierzętom

grafika-Daj szansę bezdomnym zwierzętom

Najlepszą pomocą bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt AZYL w Dzierżoniowie jest ich adopcja, dzięki której możesz dać im szansę na drugie, lepsze życie. Psy, które czekają na Ciebie chcą być kochane i chcą dać swoją nieograniczoną miłość i zaufanie.

Daj szansę bezdomnym zwierzętom
2007-08-06

Drugi powiatowy otwarty turniej piłki nożnej

grafika-Drugi powiatowy otwarty turniej piłki nożnej

W dniu 5 sierpnia 2007 r. na boisku w Tuszynie odbył się DRUGI POWIATOWY OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY (rocznik 1992 i młodsi) z cyklu Grand Prix o puchar Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Dzierżoniowie.

Drugi powiatowy otwarty turniej piłki nożnej
2007-08-06

Uwaga Konkurs Fotograficzny !

Uwaga Konkurs Fotograficzny !

Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich zaprasza do wzięcia udziału w letniej edycji konkursu fotograficznego pn.:
"Najpiękniejsze istniejące i najciekawsze proponowane miejsca widokowe Gór Sowich" regulamin >>

2007-08-03

Powiatowy otwarty turniej piłki nożnej

grafika-Powiatowy otwarty turniej piłki nożnej

W dniu 29 lipca 2007 r. na boisku w Piławie Dolnej odbył się PIERWSZY POWIATOWY OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY (rocznik 1992 i młodsi) z cyklu Grand Prix o puchar Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Dzierżoniowie.

Powiatowy otwarty turniej piłki nożnej
2007-08-02

Trwają roboty publiczne

grafika-Trwają roboty publiczne

Gmina Dzierżoniów aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia i poprawę sytuacji na naszym rynku pracy.

Trwają roboty publiczne
2007-08-02

Sowiostrada

grafika-Sowiostrada

Rada Sołecka z Jodłownika zorganizowała w sobotę 28 lipca o godz. 15.00 uroczyste zakończenie "Latawcowej Sowiostrady" połączone z bezalkoholowym spotkaniem integracyjnym mieszkańców Jodłownika.

Sowiostrada