AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-07-30

Realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader+

grafika-Realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader+

W dniach 26 – 27 lipca 2007r. spotkali się „Ślężanie Lokalna Grupa Działania", w celu ustalenia harmonogramu działań. W skład Stowarzyszenia „Ślężanie LGD" wchodzi m.in. Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, a więc również Gmina Dzierżoniów. Projekt pn. „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie" będzie realizowany do końca marca 2008r.

Realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader+
2007-07-25

Kolonie dla dzieci z gminy

grafika-Kolonie dla dzieci z gminy

W środę 25 lipca trzydzieścioro dzieci z terenu gminy, z rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjechało na dwutygodniowy wypoczynek w Zagórzu Lubiewskim (województwo Lubuskie) .

Kolonie dla dzieci z gminy
2007-07-18

Linia do Srebrnej Góry

grafika-Linia do Srebrnej Góry

We wtorek 17 lipca, z inicjatywy Marka Chmielewskiego - Wójta Gminy Dzierżoniów odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zajmującymi się regularnym przewozem osób, w celu omówienia spraw związanych z uruchomieniem linii do Srebrnej Góry .

Linia do Srebrnej Góry
2007-07-17

Pożyteczne wakacje

grafika-Pożyteczne wakacje

Rada Sołecka z Jodłownika rozpoczyna dziś realizację projektu ,,Pożyteczne wakacje'' na który pozyskała 3.000 zł z Fundacji Wspomagania Wsi.

Pożyteczne wakacje
2007-07-13

Kolonie dla dzieci z gminy

grafika-Kolonie dla dzieci z gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów informuje, że w bieżącym roku z wypoczynku letniego skorzysta 48 dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów.

Kolonie dla dzieci z gminy
2007-07-13

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich

grafika-Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich

W czwartek 12 lipca 2007 wójt Marek Chmielewski wziął udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Podczas obrad w poczet członków stowarzyszenia przyjęto gminę Stoszowice, która obok Bielawy, gminy Dzierżoniów, Nowej Rudy, Pieszyc i Walimia należeć będzie do stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
2007-07-12

Pieniądze z alkoholu na wakacje

grafika-Pieniądze z alkoholu na wakacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała środki na realizację programów zajęć profilaktycznych organizowanych w gminie Dzierżoniów. Szkoła Podstawowa w Uciechowie, otrzymała 794 zł na warsztaty dziennikarskie dla swoich uczniów podczas przyszłego roku szkolnego a Gminna Biblioteka Publiczna dostała 2.390 zł na zajęcia wakacyjne pod nazwą „Wakacyjne malowanie igłą”, popularyzujące sztukę hafciarską oraz 7.000 zł na projekt „Wakacje na wesoło w miejscu zamieszkania bez nałogów”.

Pieniądze z alkoholu na wakacje
2007-07-11

Wypoczynek dzieci w Zagórzu Lubiewskim

grafika-Wypoczynek dzieci w Zagórzu Lubiewskim

W związku z ogłoszonym przez gminę Dzierżoniów otwartym konkursem ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zorganizowanie letniego wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci, do realizacji została przyjęta oferta Fundacji „ALERT” Służb Mundurowych MSWiA we Wrocławiu.

Wypoczynek dzieci w Zagórzu Lubiewskim
2007-07-11

Opłaty za nieczystości

grafika-Opłaty za nieczystości

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wysokość stawek ustalona została w oparciu o dane przekazane przez jednostki wywozowe. Zastosowano niższą stawkę w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty za nieczystości
2007-07-11

„Wakacje igłą malowane” pierwsze spotkanie już za nami.

grafika-„Wakacje igłą malowane” pierwsze spotkanie już za nami.

W środę 4 lipca 2007 roku w Piławie Dolnej na sali wiejskiej o godz.17.00 odbył się pierwszy kurs nauki haftowania. Mieszkańcy Piławy Dolnej i okolic przybyli licznie na spotkanie aby zdobyć pierwsze szlify w hafcie krzyżykowym. Dzięki pomocy pani Doroty Chmielewskiej i pracowników Biblioteki Publicznej w Mościsku, którzy organizowali kurs uczestnicy wykonali bardzo piękne kartki okolicznościowe.

„Wakacje igłą malowane” pierwsze spotkanie już za nami.
2007-07-04

Renta Planistyczna

grafika-Renta Planistyczna

Renta planistyczna jest to opłata pobierana przez gminę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłatę taką wprowadzono zapisem art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2007r. ( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmianami) którego brzmienie jest następujące :

Renta Planistyczna
2007-07-04

Jeśli Ty też chcesz się budować….

grafika-Jeśli Ty też chcesz się budować….

Od ubiegłego roku obserwujemy ożywienie na budowlanym rynku spotęgowane rosnącymi w dużym tempie cenami nieruchomości. Ten tzw. „bum budowlany” zauważalny jest w naszej gminie głównie w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Jednak przed przystąpieniem do budowy wymarzonego „domku” czeka nas proces przygotowań formalnych polegający na uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń.

Jeśli Ty też chcesz się budować….
2007-07-03

Nowe godziny otwarcia Urzędu Gminy

Nowe godziny otwarcia Urzędu Gminy

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że od poniedziałku 2 lipca zmienią się godziny otwarcia Urzędu Gminy. Urząd Gminy Dzierżoniów przy ul. Szkolnej 14 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

2007-07-03

Wnioski na świadczenia rodzinne

grafika-Wnioski na świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów informuje, że wydawane są wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 01 września 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku. Zasiłek przysługuje tym rodzinom , których dochód na osobę ( za 2006 rok ) nie przekracza kwoty 504,- zł na osobę lub 583,- z jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Wnioski na świadczenia rodzinne
2007-07-03

Igłą malowanie

grafika-Igłą malowanie

Gmina Dzierżoniów rozpoczęła realizację programu „Czas na aktywność - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Dzierżoniów.”, na który pozyskała sumę ponad 86.000 zł z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Igłą malowanie