AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-04-17

Pierwsza Sesja Sołecka

grafika-Pierwsza Sesja Sołecka

Pierwsza Sesja Sołecka zorganizowana 28 marca w dzierżoniowskim biurze rady gminy przy ul. Szkolnej 14 miała swoją część oficjalną i roboczą. Ta druga przyniosła cenne sugestie do wykorzystania choćby przy organizacji rozpoczynanych właśnie robót publicznych.

Pierwsza Sesja Sołecka
2007-04-17

Roboty publiczne

grafika-Roboty publiczne

Urząd Gminy Dzierżoniów ponownie zorganizował roboty publiczne, w ramach których 40 osób dostanie pracę od 23 kwietnia do 28 września 2007.

Roboty publiczne
2007-04-17

Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego

grafika-Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia, że przeznaczono środki na dofinansowanie „Zielonych Szkół”, wypoczynku letniego i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów.

Środki na dofinansowanie wypoczynku letniego
2007-04-17

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

grafika-Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Do 30 czerwca Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, łubin, groch siewny, bobik, wyka siewna, ziemniak.

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego
2007-04-06

VI sesja Rady Gminy Dzierżoniów

VI sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Do najważniejszych zagadnień VI sesji Rady Gminy Dzierżoniów, jaka odbyła się 29 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ostroszowicach należało uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok”, a także regulaminu dotyczącego przyznawania środków finansowych na dofinansowanie wypoczynku letniego, „Zielonych Szkół” i turnusów rehabilitacyjnych, przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w budżecie.

2007-04-06

Muzykalia’ 2007

grafika-Muzykalia’ 2007

Konkurs piosenki przedszkolnej „Muzykalia’2007 odbył się 29 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej.

Muzykalia’ 2007
2007-04-06

Rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Współorganizatorem uroczystych obchodów drugiej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, jakie odbyły się 29 i 30 marca w Dzierżoniowie, był Wójt Gminy Dzierżoniów Marian Kowal.

2007-04-06

Prezentacja Stołów Wielkanocnych

Prezentacja Stołów Wielkanocnych

Podczas Prezentacji Stołów Wielkanocnych zorganizowanej 30 marca przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Dzierżoniów miały okazje zaprezentować swoje produkty we wrocławskim hotelu Argo.

2007-04-06

"Udzielanie pierwszej pomocy"

grafika-"Udzielanie pierwszej pomocy"

Sześciolatki z przedszkoli w Mościsku i Tuszynie 30 marca wzięły udział w szkoleniu, którego tematem było udzielanie pierwszej pomocy.

"Udzielanie pierwszej pomocy"
2007-04-06

Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa

grafika-Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa

Drugie Międzynarodowe Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa okazało się ważnym wydarzeniem również dla mieszkańców gminy Dzierżoniów. Współorganizatorem wyścigów przeprowadzonych 31 marca był ULKS Uciechów, a uczniowie ze szkół gminnych stanowili najliczniejszą grupę w swojej kategorii wiekowej. Ilość poszła w parze z jakością, ponieważ to oni znaleźli się wśród najlepszych.

Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa
2007-04-06

Gospodarka wodno-ściekowa

grafika-Gospodarka  wodno-ściekowa

List intencyjny w sprawie modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na ternie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego podpisał 2 kwietnia wójt Marian Kowal.

Gospodarka  wodno-ściekowa