AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-02-01

XXXII sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 31 stycznia 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem przewodnim posiedzenia była działalność sportowa na terenie gminy w roku 2012.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: Marian Kowal członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, sportowcy otrzymujący stypendia sportowe, prezesi oraz przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad uczestnicy sesji chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno twórcy odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce prof. Michała Kuleszy, a następnie wysłuchali wykładu Mariana Kowala na temat Powstania Styczniowego w związku z 150-rocznicą tego wydarzenia. W dalszej części sesji Joanna Fedko nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach odebrała z rak wójta Marka Chmielewskiego akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Kolejnym elementem pierwszej części obrad było sprawozdanie z działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu, które przedstawił kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Adam Wolniak. W przedstawionej prezentacji zostały zawarte informacje o formach działalności sportowej, ofercie szkoleniowej klubów, kosztach, inwestycjach i modernizacji bazy sportowej oraz sposobach wspierania działalności sportowej na terenie gminy. Podkreślone zostały sukcesy klubów oraz poszczególnych zawodników ale także trudności i przeszkody w codziennej pracy. W swoim wystąpieniu podkreślił szczególnie, i jednocześnie podziękował, za aktywność i zaangażowanie działaczy sportowych - pasjonatów prowadzących działalność społeczną już od wielu lat.

Kolejnym bardzo miłym akcentem było wręczenie stypendiów sportowych za wysokie wyniki osiągane w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W tym roku takie wyróżnienie z rąk wójta gminy Marka Chmielewskiego otrzymali:

 • Teresa Starzec - zawodniczka Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportowego Niepełnosprawnych "Start" Wrocław, mieszkanka Piławy Dolnej,
 • Dorota Przęzak - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów, mieszkanka Włók
 • Marta Bukowska - reprezentująca Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Aquarius" Bielawa, mieszkanka Piławy Dolnej,
 • Zuzanna Mika - zawodniczka Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Aquarius" Bielawa, mieszkanka Jodłownika,
 • Krystian Chramęga - zawodnik Sportowego Klubu Teakwon-do "Tiger" Dzierżoniów, mieszkaniec Myśliszowa
 • Michał Bobrowski - zawodnik Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Junior" Dzierżoniów, mieszkaniec Tuszyna.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia, wytrwałości oraz kolejnych sukcesów na sportowych arenach w kraju i zagranicą.

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w roku 2012, którą przedstawił przewodniczący Józef Świtalski, zatwierdzili plany pracy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2013 oraz przyjęli projekty uchwał w sprawie:

 • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania,
 • zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów,
 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2013,
 • zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Dzierżoniów.

Sesję zakończyły informacje wójta gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.

XXXII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXII sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony