Strona główna

Nowy dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-02-01

Nowy dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2013r. powołał na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Panią Justynę Kaczorowską. Nowa Pani dyrektor z wykształcenia jest politologiem, a w swojej dotychczasowej karierze zawodowej pełniła między innymi funkcję dyrektora Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śl.

Kandydatura nowego dyrektora została wybrana w konkursie ogłoszonym na w/w stanowisko. W trakcie konkursu Pani Justyna Kaczorowska przedstawiła przemyślaną koncepcję pracy na stanowisku i działań podejmowanych w związku z realizacją zadań biblioteki jako instytucji kultury. Uroczyste wręczenie aktu powołania nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Pani Justyna Kaczorowska obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów pełnić będzie do 31 stycznia 2016r.

powrót do poprzedniej strony