Strona główna

Kolejny etap scalenia gruntów obrębu Dobrocin

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-30

Kolejny etap scalenia gruntów obrębu Dobrocin

aktualności Gmina Dzierżoniów

25 stycznia 2013 roku w Centrum Sportowo- Rekreacyjno Oświatowym w Dobrocinie odbyło się kolejne zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Dobrocin realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Dolnośląskiego Biura Geodezji i Trenów Rolnych we Wrocławiu, Gminy Dzierżoniów oraz uczestnicy scalenia. Na spotkaniu po raz pierwszy przedstawiony został ukończony projekt scalenia gruntów. Uczestnicy scalenia zapoznali się z obszarem i szacunkiem porównawczym zaprojektowanych gruntów oraz z projektem warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.

W ramach scalenia oprócz stworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz racjonalnego ukształtowania rozłogów gruntów zostaną wybudowane i przebudowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o długości 12,38 km wraz z ich odwodnieniem. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz drogowego szlaku komunikacyjnego jest już na ukończeniu.

Bardzo miłym akcentem spotkania było wręczenie Staroście Dzierżoniowskiemu Januszowi Guzdkowi dyplomu uznania za zajecie I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych za opracowanie "Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Dobrocin" przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejny etap scalenia gruntów obrębu DobrocinKolejny etap scalenia gruntów obrębu Dobrocin
powrót do poprzedniej strony