Strona główna

Nabór osób do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-25

Nabór osób do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że zakończony został nabór osób do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion w Gminie Dzierżoniów" współfinansowanego przez Unię Europejską za środków EFRR w ramach POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności w Gminie Dzierżoniów, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania, przy zapewnieniu odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej. Zapewnienie 40 rodzinom z Gminy Dzierżoniów, bezpłatnego dostępu do Internetu, użyczenie laptopów na okres 5 lat oraz umożliwienie odbywania kursów z obsługi komputera i posługiwania się Internetem.

> Protokół z posiedzenia komisji

powrót do poprzedniej strony