Strona główna

Dobre praktyki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 200

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-23

Dobre praktyki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów wykorzystuje wiele źródeł finansowania zadań. Jednym z nich jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Dzierżoniów wykorzystuje możliwości PROW, każdorazowo po ogłoszeniu konkursu składa stosowne wnioski i uzyskuje dofinansowanie do wielu projektów.

Dotychczas z ww. programu zrealizowano następujące zadania:

 1. Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Roztoczniku
 2. Przebudowa Domku Myśliwskiego w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej
 3. Wyposażenie i remont sal wiejskich na terenie gminy Dzierżoniów
 4. Podnoszenie atrakcyjności gminy Dzierżoniów poprzez organizację widowiska historycznego na Zamku w Owieśnie z okazji 750-lecia Owiesna
 5. Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów
 6. Budowa sali integracji społecznej we Włókach
 7. Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie gminy Dzierżoniów - etap I
 8. Zagospodarowanie terenu wokół sali integracji społecznej we Włókach
 9. Budowa Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowego w Dobrocinie
 10. Budowa Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy - kontynuacja poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu
 11. Remont dachu obiektu zaspokajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Uciechowa
 12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej - etap II oraz modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków.
 13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi przy tej drodze.

Wartość dofinansowania do ww. zrealizowanych już projektów wynosi 3.654.826 zł.

W 2013 i 2014 zrealizujemy kolejny ważny projekt dofinansowany z PROW w wysokości 1.097.000 zł. - "Budowę lamp solarnych na terenie gminy". Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich korzystają też inne instytucje, które realizują projekty na terenie gminy. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wykonuje niezwykle ważny projekt pn. "Scalanie gruntów wsi Dobrocin", gdzie wysokość dofinansowania wynosi 6.718.308 zł. Na uwagę zasługuje też zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką w Mościsku, gdzie przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców udało się ze środków PROW wyremontować wieżę zabytkowego kościoła (dofinansowanie: 184.993 zł.).

Instytucją wdrażającą najważniejsze działania PROW jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który właśnie wydał opracowanie pt. "Dobre praktyki w PROW na Dolnym Śląsku". W publikacji zebrano i wyselekcjonowano projekty, które odgrywają szczególną rolę dla miejscowości, w których zostały zrealizowane. Miło nam poinformować, że w opracowaniu znajdują się 4 projekty z terenu gminy Dzierżoniów: budowa kanalizacji zagrodowej, organizacja widowiska historycznego na zamku w Owieśnie, zagospodarowanie terenu wokół sali integracji społecznej we Włókach i remont wieży kościoła w Mościsku.

Mamy nadzieję, że w kolejnym okresie budżetowym Unii Europejskiej (2014-2010) uda nam się zrealizować wiele innych, ciekawych projektów.

Dobre praktyki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Dobre praktyki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Dobre praktyki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
powrót do poprzedniej strony