Strona główna

Spotkanie Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-09-07

Spotkanie Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie gminy Dzierżoniów , w Domku Myśliwskim w Jodłowniku w czwartek 6 września odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

Otworzyła je prezentacja Rady Sołeckiej Jodłownika na temat realizacji własnego projektu „Latawcowa Sowiostrada. W programie było także wystąpienie doktora Przemysława Nocunia - Prezesa Zarządu Fundacji "Zamek Chudów", która przejęła pałac w Owieśnie oraz omówienie udziału Stowarzyszenia w tworzeniu koncepcji Subregionalnych Sieciowych Produktów Turystycznych w współudziale z Samorządem Województwa i Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Przedstawiono także propozycje poszczególnych gmin w sprawie promocji Gór Sowich. Tematem spotkania były również prace związane z nową stroną stowarzyszenia - www.gorysowie.org.

powrót do poprzedniej strony