AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-16

"Kolędowe Zdybanie"

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sobotę 12 stycznia 2013r. cała Piława Dolna rozbrzmiewała kolędami. A to za sprawą już "VIII Bukowińskiego Kolędowania" - cyklicznego spotkania Zespołów Bukowińskich i Górali Czadeckich z terenu całej Polski. Na tegoroczną imprezę pn. "Kolędowe Zdybanie w Piławie Dolnej" przyjechało 16 zespołów.

Do wspólnego kolędowania zaproszone zostały także zespoły muzyczne z terenu naszej gminy: "Cord", "Con Moto", "Macieje", "Uciecho-Wianki", "Katarzynki". Spotkanie rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. Edwarda Rostkowskiego proboszcza parafii w Piławie Dolnej, ks. Jerzego Najdka kapelana Stowarzyszenia Kultury Górali Czadeckich oraz ks. Michała Zielonkę kapelana Górali Czadeckich. We mszy aktywnie uczestniczyły przybyłe zespoły folklorystyczne zapewniając oprawę liturgiczną i muzyczną. Po mszy członkowie zespołów oraz zaproszeni goście przeszli do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej gdzie, po wspólnym gorącym posiłku, rozpoczęło się kolędowanie. Prowadzący spotkanie: Sabina Seul i Mirosław Delost - pomysłodawca spotkań górali czadeckich, powitali gorąco przybyłych, a szczególnie gości: Dorotę Gromadzką radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Ryszarda Czerwińskiego Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Pawła Czyszczonia Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Janusza Szpota wójta Gminy Łagiewniki oraz Marka Chmielewskiego wójta Gminy Dzierżoniów, który uroczyście otworzył "Kolędowe Zdybanie".

Część muzyczną rozpoczęło wspólne wykonanie przez gminne zespoły "Pojana", "Cord" i "Mon Moto" kolędy "Bracia patrzcie jeno". Następnie obecni na sali złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. I w tej miłej, świątecznej atmosferze zespoły rozpoczęły swoje występy. Na scenie zaprezentowało się 16 zespołów, wykonując każdy dwie, specjalnie przygotowane na to spotkanie kolędy. Interpretacja i piękne wykonania wywoływały burze oklasków na widowni. Każdy zespół za swój występ otrzymał upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Dzierżoniów. W tym miejscu warto zaznaczyć przywiązanie i pielęgnowanie tradycji (tradycyjne stroje, gwara) Górali Czadeckich przez członków zespołów oraz przekazywanie jej młodszym pokoleniom, czego namacalnym dowodem jest, wśród wielu innych, działalność Zespołu Górali Czadeckich "Pojana". Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych i stanowiło nie tylko swoisty przegląd zespołów kultywujących tradycje Górali Czadeckich ale także okazję do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń, snucia planów na przyszłość. Kto nie był niech żałuje.

Trudno było się rozstać, ale już za rok odbędą się IX Bukowińskie Kolędowanie.

Nie sposób wymienić wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie "Kolędowego Zdybania". Dlatego wszystkim za pomoc serdecznie dziękujemy.

Więcej zdjęć w galerii zdjęć 2013...

Kolędowe ZdybanieKolędowe ZdybanieKolędowe ZdybanieKolędowe ZdybanieKolędowe Zdybanie
powrót do poprzedniej strony