Strona główna

Nabór kandydatów do robót publicznych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-07

Nabór kandydatów do robót publicznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że Gmina Dzierżoniów w roku 2013 będzie organizowała roboty publiczne.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  • długotrwale bezrobotni albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Osoby spełniające powyższe kryteria zachęcamy o składania podania o przyjęcie do pracy wraz z uzasadnieniem.

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, w terminie do 20 lutego 2013r.

Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 74 832 56 84 lub 74 832 56 86.

powrót do poprzedniej strony