Strona główna

Od 01.07.2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-04

Od 01.07.2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na ostatniej grudniowej sesji Radni Gminy Dzierżoniów podjęli cały pakiet tzw. "uchwał śmieciowych", które stanowią podstawę do wdrożenia w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) rady gmin miały obowiązek, w terminie do końca ubiegłego roku, podjęcia uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 01.07.2013 r.

Rada Gminy Dzierżoniów podjęła decyzję w drodze uchwały, że za podstawę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmuje się liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ustalono, że począwszy od 01.07.2013 r. właściciele posesji na terenie gminy Dzierżoniów, od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, zapłacą 13.00 zł. Ustalono także drugą niższą stawkę za gospodarowanie odpadami od właścicieli posesji w wysokości 10,50 zł, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zadania i obowiązki związane z realizacją nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, będzie wykonywał Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, którego członkiem jest Gmina Dzierżoniów.

Ponadto informujemy, że w miesiącu lutym 2013 r. będą organizowane na terenie każdego sołectwa zebrania wiejskie w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego za rok 2012, na których zostaną przedstawione m.in. główne założenia i zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w ww. zebraniach. Harmonogram ww. spotkań zostanie ustalony na naradzie sołtysów, która odbędzie się w dniu 08.01.2013 r.

Szczegółowe informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami na ternie gminy Dzierżoniów, który zacznie obowiązywać od 01.07.2013 r. można uzyskać w siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (piętro II, pok. 203) lub pod nr tel. 74/831-50-30 lub 74/831-50-02.

powrót do poprzedniej strony