AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-12-28

Nowy chodnik w Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzięki współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim w grudniu ukończyliśmy realizację inwestycji pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006 D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi przy tej drodze" w ramach tej inwestycji wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 463 m2, kanalizację deszczową, przebudowano sieć telekomunikacyjną, zatokę autobusową wraz z wiatą oraz parking z miejscami postojowymi.

Głównym celem niniejszej inwestycji było podniesienie atrakcyjności centrum wsi Ostroszowice oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych użytkowników, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły i korzystających biblioteki.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych Tomasz Mucha "TOM -TRANS" z siedzibą ul. Chopina 32, 58-260 Bielawa.

Jednocześnie informujemy, że na tą inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach "Odnowa i rozwój wsi".

Nowy chodnik w OstroszowicachNowy chodnik w OstroszowicachNowy chodnik w OstroszowicachNowy chodnik w Ostroszowicach
powrót do poprzedniej strony