AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-12-11

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 06 grudnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów". Projekt skierowany był do 8 osób (7K, 1M) bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń, pn. "Skuteczna autoprezentacja", oraz "Podstawy obsługi komputera". Uczestnikom projektu wsparcia udzielał także doradca zawodowy oraz psycholog. Mieli oni za zadanie określić preferencje zawodowej każdej osoby biorącej udział w projekcie. Kolejnym etapem realizowanym w projekcie były szkolenia zawodowe .Uczestnicy szkolili się w zawodach :

  • Opiekun osoby niepełnosprawnej, starszej - 3 osoby
  • Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej - 1 osoba
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 4 osoby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja aktywnej integracji Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Krok w przyszłość z Gminą DzierżoniówKrok w przyszłość z Gminą DzierżoniówKrok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony