AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-11-30

XXIX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

29 listopada 2012r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Główny punkt obrad dotyczył efektywności wykorzystywania pozyskiwanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych.

Po otwarciu obrad, przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniej Sesji, uhonorowano laureatów i najbardziej aktywnych uczniów biorących udział w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Małgorzata Kawecka i Weronika Gadomska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku oraz Magdalena Helon i Emilian Drabik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka i Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka.

Następnie Radni wysłuchali wystąpienia oraz obejrzeli prezentację przygotowaną przez Panią Ewę Chryczyk Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego. Wystąpienie dotyczyło wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych. W prezentacji zostały pokazane różnego rodzaju działania i inwestycje zrealizowane lub też realizowane na terenie naszej gminy przy wykorzystaniu środków funduszy europejskich i krajowych. W najbliższym czasie na stronie www.ug.dzierzoniow.pl zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące tego tematu.

W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2013,
  • przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013,
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
  • przejęcia od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania polegającego na budowie chodnika we wsi Tuszyn i współfinansowania tego zadania,
  • użyczenia części działki nr 671 położonej w Mościsku stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.

Ostatnim elementem obrad Sesji były informacje Zastępcy Wójta Gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania Radnych.

XXIX Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXIX Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXIX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony