AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-11-12

Konserwacje urządzeń melioracyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rozpoczęte wiosną prace związane z konserwacją urządzeń wodnych na terenie Gminy Dzierżoniów powoli zmierzają ku końcowi. Urządzenia melioracji wodnych stanowią na obszarach rolniczych ważny element infrastruktury technicznej.

Obok funkcji środowiskowej czy produkcyjnej spełniają też istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej. W procesie eksploatacji urządzenia te powinny być poddawane regularnym zabiegom konserwacyjnym, co jest warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania. Dlatego Urząd Gminy Dzierżoniów corocznie organizuje i przeprowadza prace mające na celu właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych oraz cieków wodnych znajdujących się na naszym terenie.

Bieżący rok jest niezwykle owocny w inwestycje na rowach melioracyjnych i ciekach. Wzorem lat ubiegłych Gmina Dzierżoniów wraz z Dolnośląskim Zarządem Melioracji Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie realizowała program "Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i ochrony przeciwpowodziowej".

W ramach tego programu zatrudnionych zostało 10 osób, które przez blisko pół roku wykonywały roboty konserwacyjne polegające m.in. na wykaszaniu porostów traw ze skarp i dna cieków, wycinaniu nalotu drzew i krzewów, usuwaniu zalegających odpadów oraz namułu, naprawie uszkodzonych skarp oraz udrażnianiu przepustów.

W efekcie prowadzonych prac dokonano konserwacji potoków: Czarna Woda - obręb Jędrzejowice, Krzywula - obręb Roztocznik oraz Jadkowa obręb Ostroszowice na odcinku o długości ok. 2900mb. Ponadto wyczyszczono prawie 8500mb rowów melioracyjnych w miejscowościach: Uciechów, Tuszyn, Nowizna, Kiełczyn, Piława Dolna, Ostroszowice, Jodłownik, Roztocznik i Włóki.

Łączny koszt prac wykonanych w ramach robót publicznych wyceniono na kwotę ok. 112 789,49zł. Mimo ogromu wykonanych prac melioracyjnych, zapotrzebowanie jest nadal duże, zwłaszcza, że rola i znaczenie urządzeń melioracyjnych będzie wzrastać w najbliższych latach w związku z nasilaniem się anomalii pogodowych i wzrostem ilości podtopień.

Do Urzędu Gminy na bieżąco docierają sygnały od rolników o konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzeń odprowadzających wody z ich działek. Urząd Gminy dołoży wszelkich starań, w miarę posiadanych w budżecie środków, aby wspomóc działania właścicieli gruntów rolnych.

przed <- <b>Uciechów</b> -> poprzed <- <b>Ostroszowice</b> -> poprzed <- <b>Piława Dolna</b> -> poprzed <- <b>Nowizna</b> -> poprzed <- <b>Jodłownik</b> -> po
powrót do poprzedniej strony