Strona główna

Spotkanie w sprawie programu współpracy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-10-29

Spotkanie w sprawie programu współpracy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 24 października 2012r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawiony został projekt programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

Priorytety działań zapisanych w programie przez Gminę na rok 2013 zostały pozytywnie przyjęte i zaakceptowane przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń.

Wójt Gminy omówił także projekt zarządzenia dotyczący procedury udzielania przez Gminę Dzierżoniów pożyczek dla stowarzyszeń aplikujących o zewnętrze środki pomocowe. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę to środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zapisane w budżecie gminy na rok 2013. Ta nowa forma pomocy umożliwi stowarzyszeniom z terenu gminy Dzierżoniów, które nie mają wystarczających środków własnych, na udział i realizację projektów, w których poniesione koszty kwalifikowalne są refundowane.

W kolejnej części spotkania Pani Anna Rymanowicz z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przedstawiła zasady prowadzenia przez stowarzyszenia i organizacje odpłatnej działalności pożytku publicznego. Ta, dla wielu stowarzyszeń, nowa forma prowadzenia działalności będzie tematem kolejnych naszych spotkań i szkoleń.

Spotkanie  w sprawie programu współpracySpotkanie  w sprawie programu współpracy
powrót do poprzedniej strony