AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-10-10

"Uciechowski Skwerek Osadników"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jeszcze do niedawna teren przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Wrocławskiej w Uciechowie nie wyglądał zbyt atrakcyjnie. Mieszkańcy Uciechowa postanowili to zmienić.

W ramach funduszu sołeckiego zakupili niezbędne materiały, a następnie wykonali szereg prac, które w konsekwencji doprowadziły do powstania "Uciechowskiego Skwerka Osadników". Miejscem centralnym jest odnowiony pomnik, który poświęcono właśnie osadnikom, przybyłym do Uciechowa po II wojnie światowej. Na tablicy pamiątkowej umieszczono znamienny napis:

"Gdy gaśnie pamięć ludzka, kamienie mówić zaczynają"
W hołdzie Kresowianom od Wilna po Lwów, którzy tu znaleźli swój drugi dom.

Otwarcia tego pięknego miejsca dokonano 30.09.2012r. w ramach projektu "Jesienne uciechy - aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów", dofinansowanego z budżetu gminy Dzierżoniów. W uroczystości wzięła udział liczna grupa seniorów, a także osoby, które przyczyniły się do powstania skwerka. Spotkanie prowadzili: sołtys wsi Uciechów - Elżbieta Filipek i prezes stowarzyszenia "Uciechów-Moja Wieś" - Tomasz Włodek. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Michał Włodek - 92 letni mieszkaniec Uciechowa. Ksiądz Stanisław Kucharski poświęcił to miejsce, a kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Elżbieta Rudnicka wręczyła okolicznościowy list i przekazała gratulacje od Wójta Gminy Dzierżoniów i Jego Zastępcy, którzy nie mogli być obecni na tej uroczystości. Ważnym elementem było wystąpienie Pana Ryszarda Bednarza, mieszkańca Uciechowa, który ciekawie i wyczerpująco przypomniał historię Uciechowa i całego Dolnego Śląska.

Po ceremonii otwarcia uczestnicy udali się do sali Centrum Kulturalno-Sportowego, gdzie odbyło się bardzo miłe spotkanie integracyjne seniorów, lokalnych liderów i osób zaangażowanych w stworzenie skwerka. Był poczęstunek, muzyka, wspólne śpiewanie z zespołem "Uciecho-Wianki". Jednym z gości był Pan Józef Wyspiański. Przyjechał do Uciechowa aby zaprezentować swoje książki, które są zbiorem wspomnień Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie i opisują ich tragiczne przeżycia.

"Uciechowski Skwerek Osadników" jest doskonałym przykładem wykorzystania funduszu sołeckiego. Zgodnie z ideą funduszu mieszkańcy wykonali prace z materiałów zakupionych ze środków gminy, a poza tym poprawiła się znacznie estetyka wsi.
Serdecznie gratulujemy!!!

Foto: Bartosz Stefańczyk

Uciechowski Skwerek OsadnikówUciechowski Skwerek OsadnikówUciechowski Skwerek OsadnikówUciechowski Skwerek OsadnikówUciechowski Skwerek Osadników
powrót do poprzedniej strony