Strona główna

Źródła finansowania działalności gospodarczej oraz zasady rozliczania projektów unijnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-09-18

Źródła finansowania działalności gospodarczej oraz zasady rozliczania projektów unijnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stowarzyszenie "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zapraszają na spotkania informacyjne "Źródła finansowania działalności gospodarczej oraz zasady rozliczania projektów unijnych", które odbędzie się 28 września 2012 r.

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania na założenie oraz rozwój prowadzonej działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich udzieli również informacji nt zasad rozliczania projektów (w tym sporządzania wniosków o płatność) finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spotkanie odbędzie się: 28.09.2012r. - w siedzibie Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" przy ul. Kościuszki 7/9 w Sobótce w godzinach 10:00 - 14:00

Plakat informacyjny o spotkaniu

powrót do poprzedniej strony