Strona główna

Pamiątkowy obelisk na Rybiej Górze ocalony od zapomnienia

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-08-16

Pamiątkowy obelisk na Rybiej Górze ocalony od zapomnienia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Leżąca na terenie gminy Dzierżoniów Rybia Góra, należąca do Wzgórz Gilowskich była miejscem, gdzie w sierpniu 1762 r. rozegrała się wielka bitwa austriacko-pruska w ramach wojny siedmioletniej. W zmaganiach tych zginęło kilka tysięcy ludzi.

We wrześniu 1910 roku na południowych stokach góry wystawiono pomnik poświęcony poległym w tej bitwie żołnierzom obu walczących stron. Niestety do naszych czasów nie zachowała się granitowa tablica i powoli zapominano o tym ważnym historycznie miejscu.

Ostatnio jednak, dzięki zaangażowaniu kilku osób z Panem Arnoldem Kordasiewiczem na czele przywrócono pamięć o tym wydarzeniu. Okazją do tego była przypadająca w tym roku 250 rocznica bitwy. Dnia 13.08.2012r. w obecności wielu osób odsłonięto nową tablicę pamiątkową, poświęconą "pamięci pruskich i austriackich żołnierzy poległych i rannych w bitwie pod Dzierżoniowem 16.08.1672r." W uroczystości uczestniczyła delegacja niemiecka: Pan Heinz Pieper - przewodniczący Związku Ojczyźnianego Powiatu Dzierżoniowskiego oraz członkowie tej organizacji: Pani Ruth Nicklas i Uwe Pieper. Osoby te, mające swoje korzenie w Piławie Dolnej, z dużym zaangażowaniem wspierały realizację tego wartościowego przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Zarzeka- zastępca wójta gminy Dzierżoniów, która przekazała na ręce Pana Arnolda Kordasiewicza, podziękowania za trud włożony w ocalenie od zapomnienia tego ważnego miejsca.

Pamiątkowy obelisk na Rybiej Górze ocalony od zapomnieniaPamiątkowy obelisk na Rybiej Górze ocalony od zapomnieniaPamiątkowy obelisk na Rybiej Górze ocalony od zapomnienia
powrót do poprzedniej strony