Strona główna

Dobre informacje dla mieszkańców Nowizny i Piławy Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-08-08

Dobre informacje dla mieszkańców Nowizny i Piławy Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W lipcu ruszyły prace mające na celu częściowe uporządkowanie koryta rzeki Piławy. W chwili obecnej koryto rzeki porośnięte jest drzewami i krzewami, dno jest zamulone, a sam ciek wodny bardziej przypomina strumyk niż rzekę.

Potrzeba kompleksowej konserwacji rzeki była wielokrotnie zgłaszana do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zarówno przez Gminę Dzierżoniów jak i samych mieszkańców Piławy Dolnej, dla których rzeka po obfitych opadach deszczu stanowi zagrożenie dla życie i mienia. W efekcie prowadzonych rozmów udało się w dniu 28.06.2012r. podpisać z RZGW we Wrocławiu pierwsze porozumienie dotyczące współpracy przy oczyszczaniu rzeki Piława. Na mocy porozumienia Gmina Dzierżoniów zorganizuje i przeprowadzi prace polegające na wycince drzew i krzewów rosnących w korycie rzeki i wykoszeniu porostów ze skarp. Rzeka zostanie również odmulona w najbardziej newralgicznych miejscach. Natomiast RZGW we Wrocławiu poniesie 100% kosztów zadania (lecz nie więcej niż 30 000 zł), związanych z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów eksploatacyjnych itp.

Te długo oczekiwane prace będą zrealizowane dzięki przychylności Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Zadanie to będzie w większości wykonywane przez osoby odbywające karę w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie, którzy nieodpłatnie wykonają w/w prace. W tym celu zawarta została pomiędzy Urzędem Gminy a Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie stosowna umowa, zgodnie z którą do prac na rzece docelowo zatrudnionych zostanie 10 skazanych.

Prace przy wspólnym projekcie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie , RZGW we Wrocławiu oraz Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ruszyły pełną parą. Drzewa i krzewy rosnące w dnie oraz na skarpach cieku, ze względu na zły stan zdrowotny oraz blokowanie przepływu wody w rzece przeznaczone zostały do wycinki. Pracownicy przystąpili do również do wykaszania krzaków i porostów rosnących w korycie rzeki. W następnej kolejności prowadzone będą prace polegające na usuwania powstałych lokalnie namulisk i zatorów. Zakończenie I etapu prac konserwacyjnych przewidziano na koniec listopada 2012r.

Mamy nadzieję, że obecnie prowadzone prace to początek dobrej współpracy Gminy Dzierżoniów z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie, której efektem będzie wykonanie kompleksowej konserwacji rzeki Piławy, a to przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

Dobre informacje dla mieszkańców Nowizny i Piławy Dolnej
powrót do poprzedniej strony