AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-08-03

Dopłaty do materiału siewnego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów przypomina wszystkim rolnikom ubiegającym się o dopłatę do materiału siewnego, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie trzech ostatnich lat podatkowych nie może przekroczyć 7500 euro.

W związku z powyższym rolnik który:

  • złożył wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego i nie otrzymał jeszcze decyzji lub
  • w wyniku złożonego wniosku otrzymał już decyzję od Agencji Rynku Rolnego

i jednocześnie otrzymał decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np.: w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania) od innych instytucji w wysokości, która spowodowała lub może spowodować przekroczenie maksymalnego limitu pomocy, tj. 7500 euro, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ARR, w której złożył wniosek o przyznanie dopłaty.

Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w pełnej jej wysokości.

powrót do poprzedniej strony