AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-07-04

Informacja dla rolników u których wystąpiły
szkody w uprawach spowodowane ujemnymi
skutkami przezimowania

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy szkód w uprawach ozimych powstałych na skutek ujemnych skutków przezimowania, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy, u których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji mogą ubiegać się o zaciągnięcie kredytu "klęskowego". Procedura ubiegania się o w/w kredyt jest następująca:

  1. Pobranie z banku oraz wypełnienie formularza wniosku o kredyt;
  2. Pobranie oraz wypełnienie przez rolnika formularza wniosku o wydanie opinii Wojewody i złożenie w tut. Urzędzie (wzór wniosku). Wniosek winien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami;
  3. Po odebraniu opinii Wojewody rolnik składa w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z wypełnionym wnioskiem kredytowym komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu, zgodnie z regulaminem kredytowania w banku.

Ponadto zawiadamiamy wszystkich rolników u których komisja dokonywała szacowania szkód powstałych na skutek wymarznięć, iż według otrzymanych informacji istnieje możliwość podwyższenia poziomu utraty plonu danej uprawy z 40 na 50%. W związku z powyższym rolnicy którzy wyrażają chęć dokonania zmian proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie tut. Urząd poprzez złożenie wniosku.

Szczegółowych informacji udziela: Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Agnieszka Zielińska, tel.: 74 8325684

powrót do poprzedniej strony