Strona główna

Wymiana systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-06-15

Wymiana systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 13.06.2012r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a firmą DREWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fletniowej nr 24D w Warszawie podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: "Wymiana systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Mościsku".

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej - etap II oraz modernizację systemu oczyszczania ścieków" współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Koszt tego zadania wynosi 137.760,00 zł. i obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie szafy sterowniczej układu sterowania oczyszczalni ścieków. Układ będzie pracował w systemie automatycznym z możliwością sterowania ręcznego. System będzie zapewniał między innymi bezobsługową eksploatację systemu oczyszczania ścieków, wizualizację komputerową procesu oczyszczania, oraz możliwość powiadamiania w systemie sms o zaistniałych zdarzeniach.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 03.08.2012r.

Wymiana systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Mościsku
powrót do poprzedniej strony