AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-06-04

Szkody w rolnictwie - podsumowanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Początek roku nie zaczął się łaskawie dla rolników. Utrzymujące się na przełomie stycznia i lutego silne mrozy dochodzące w porze nocnej do minus 30 stopni, w czasie gdy na polach nie było okrywy śnieżnej spowodowały, że uprawy nie przetrzymały.

W drugiej połowie marca zaczęły do Urzędu Gminy dochodzić pierwsze niepokojące sygnały od rolników, u których wystąpiły straty w uprawach ozimych powstałe na skutek ujemnych skutków przezimowania. Na tej podstawie oraz na podstawie lawinowo napływających do Urzędu Gminy wniosków rolników, Wójt Gminy Dzierżoniów dnia 23 marca 2012r. wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Komisja, pod przewodnictwem Pana Ryszarda Brzeskiego dokonała w ciągu dwóch miesięcy swojej pracy lustracji w ponad 130 gospodarstwach położonych na terenie 10 miejscowości tj.: Włók, Uciechowa, Tuszyna, Kiełczyna, Książnicy, Roztocznika, Dobrocina, Piławy Dolnej, Mościska i Nowizny.

Jak wynika z przeprowadzonych oględzin najbardziej ucierpiały uprawy: zbóż ozimych pszenica i jęczmień, a także rzepak. Niskie temperatury doprowadziły do przemrożenia korzeni, co w rezultacie spowodowało powolne ich zanikanie bądź gnicie. Nastąpiło zahamowanie wzrostu roślin, a w efekcie zamieranie ich nadziemnych części. W większości przypadków całe plantacje nie przezimowały, w pozostałych tylko niewielkie fragmenty rokowały szanse na dalszy rozwój. Niestety i te ostatnie, jak się okazało po kilkunastu dniach również obumarły. Dla większość rolników jedyną szansą, aby jeszcze w tym roku zebrać plon, było ponowne obsianie pól.

W dniu 23.05.2012r. komisja zakończyła swoją pracę, efektem której jest 136 protokołów indywidualnych oraz protokół zbiorczy z których wynika, że łączna powierzchnia upraw uszkodzonych na terenie naszej gminy wyniosła ok. 2 306 ha. Jednocześnie stwierdzono, iż rolnicy w wyniku ujemnych skutków przezimowania ponieśli szkodę w wysokości ok. 2 177 860zł. Protokoły niezwłocznie po zakończeniu prac zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ci rolnicy u których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej będą mogli wnioskować o udzielenie preferencyjnego kredytu klęskowego. Pozostali mogli liczyć na wsparcie finansowe z ARiMR (tzw. pomoc de minimis) w postaci 100zł na ponowne obsianie każdego ha powierzchni, na której uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Całkowicie wymarznięte uprawy pszenicy ozimej - Włóki Uszkodzona uprawa rzepaku ozimego - Roztocznik
powrót do poprzedniej strony