Strona główna

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-06-04

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pracownicy (25 osób) zatrudnieni przez Urząd Gminy Dzierżoniów w roku 2012, w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych pracują przede wszystkim przy pracach remontowo - porządkowych oraz melioracyjnych.

Spośród nich 10 osób zatrudnionych w ramach programu "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" - wykonuje wyłącznie prace melioracyjne.

Pracownicy podzieleni na 2-3 osobowe zespoły, pracują na terenie całej gminy. Dotychczas wykonano wiele prac porządkowych na poboczach dróg i chodnikach.

Prowadzone są także prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zielonych w miejscach użyteczności publicznej tj. placach zabaw oraz skwerkach.

Zaawansowanie robót przy konserwacji urządzeń melioracyjnych jest zróżnicowane, w zależności od podłoża, na którym prowadzone są prace ziemne, ilości zadrzewień i zakrzaczeń.

Potrzebę wykonania większości prac społecznie użytecznych, zgłaszali w wciągu roku sołtysi, radni oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Roboty publiczne w Gminie DzierżoniówRoboty publiczne w Gminie DzierżoniówRoboty publiczne w Gminie DzierżoniówRoboty publiczne w Gminie DzierżoniówRoboty publiczne w Gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony