AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-06-01

XXIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 31 maja 2012r. odbyło się posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Tematami przewodnimi obrad były: działalność kulturalna na terenie gminy i udział gminy Dzierżoniów w związkach i stowarzyszeniach. W obradach sesji udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Dzierżoniowski Dariusz Kucharski i Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Piotr Furtak.

W pierwszej części obrad radni wysłuchali wystąpienia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Grzegorza Domagały, który w swojej prezentacji przedstawił pracę oraz szeroki wachlarz działań podejmowanych przez bibliotekę w sferze kultury. Podkreślił on ewolucję tej instytucji. Biblioteka oprócz swoich podstawowych funkcji - wypożyczania książek - staje się centrum kulturalnym miejscowości, a bibliotekarze animatorami kultury. Natomiast Wójt Gminy Marek Chmielewski zaprezentował udział naszej gminy w stowarzyszeniach i związkach. Gmina Dzierżoniów jest członkiem:

 • Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego,
 • Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich,
 • Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie",
 • Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich,
 • Związku Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
 • Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - Bezpieczna Gmina.

Jak podkreślił Wójt w swoim wystąpieniu praca i udział w tych organizacjach, choć wiąże się z opłacaniem niewielkich składek członkowskich, daje nam możliwości np. aplikowania o znaczące środki zewnętrzne. Wiele inwestycji i spotkań udało się zrealizować na terenie naszej gminy dzięki współpracy i zdobytym zewnętrznym środkom finansowym.

W kolejnym wystąpieniu wicestarosta Dariusz Kucharski, występujący tym razem jako Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat - Bezpieczna Gmina" przybliżył zasady współdziałania członków stowarzyszenia oraz podejmowane inicjatywy. Jak wskazuje nazwa tej organizacji skupia się ona na działaniach prewencyjnych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Na zakończenie tej części obrad Piotr Furtak Prezes ZGPD-7 poinformował radnych o działaniach związku, zwracając szczególną uwagę na działania dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gmin zrzeszonych w związku.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za rok 2011,
 • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim na współdziałanie przy pracach remontowych i porządkowych w pasach dróg powiatowych leżących na terenie gminy Dzierżoniów,
 • przyznania dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Przedborowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego remontu dachu w kościele filialnym w Owieśnie,
 • przyznania dotacji parafii Rzymsko-Katolickiej w Gilowie na wymianę i montaż okien w kościele filialnym w Dobrocinie,
 • zmiany uchwały Nr XLVII/408/10 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ostroszowice,
 • zmiany uchwały Nr XLVII/412/10 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii rozwoju Wsi Uciechów,
 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.

Sesje zakończyły informacje Wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

XXIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXXIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony