AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-05-28

Budowa kanalizacji zagrodowej - etap II

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 17.05.2012r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową z siedzibą przy ul. Kościuszki nr 1 w Dzierżoniowie podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji zagrodowej - etap II".

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej - etap II oraz modernizację systemu oczyszczania ścieków" współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Koszt zadania pn. "Budowa kanalizacji zagrodowej - etap II" wynosi 1.210.298,91 zł. i obejmuje wybudowanie 61 szt. oczyszczalni zagrodowych w tym:

 • 14 oczyszczalni w systemie drenażu rozsączającego,
 • 47 ze zrzutem oczyszczonych ścieków do odbiorników (rowy, potoki, studnie chłonne itp.)
  w niżej wymienionych miejscowościach na terenie Gminy Dzierżoniów:
  1. kanalizacja zagrodowa w Ostroszowicach - kpl. 22
  2. kanalizacja zagrodowa w Owieśnie - kpl. 6
  3. kanalizacja zagrodowa w Roztoczniku - kpl. 5
  4. kanalizacja zagrodowa w Dobrocinie - kpl. 4
  5. kanalizacja zagrodowa w Nowiźnie - kpl. 6
  6. kanalizacja zagrodowa w Mościsku - kpl. 9
  7. kanalizacja zagrodowa w Piławie Dolnej - kpl. 9
Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30.11.2012r.

powrót do poprzedniej strony