AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-05-16

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 16 maja 2012 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów - Elżbieta Rudnicka podpisała w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu aneks do umowy na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów".

Projekt skierowany jest do 8 osób bezrobotnych z terenu Gminy Dzierżoniów korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja uczestników projektu. Wartość ogółem projektu to 72.000,00 zł z tego wkład własny 7.560,00 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 01 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

powrót do poprzedniej strony