Strona główna

Lokalni liderzy w Pałacu Prezydenckim

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-20

Lokalni liderzy w Pałacu Prezydenckim

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wzruszenie i duma to uczucia, które towarzyszyły reprezentacji gminy Dzierżoniów na uroczystych obchodach 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce, które odbyły się 19.04.2012r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W tej prestiżowej imprezie wzięła udział 40-osobowa delegacja województwa dolnośląskiego z Panem Marszałkiem Włodzimierzem Chleboszem na czele, w tym 8 osób z gminy Dzierżoniów. To bardzo ważne, że o odnowie wsi mówi się na najwyższych szczeblach władzy państwowej. Zorganizowane w ramach obchodów Forum Debaty Publicznej "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju" było podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, ale również wymianą poglądów o przyszłości polskiej wsi.

Spotkanie w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego prowadził Andrzej Hałasiewicz, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP. W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentanci środowisk akademickich oraz organizacji wspierających działalność obszarów wiejskich.

Najciekawszym blokiem była jednak prezentacja założeń oraz efektów regionalnych programów odnowy wsi, które aktualnie prowadzone są w 4 województwach: opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz podkarpackim. Na początku spotkania dorobek 15-lecia odnowy wsi w Polsce podsumował Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich ARGE w Wiedniu.

Program Odnowy Wsi w województwie dolnośląskim, który pięknie "rozwija skrzydła" zaprezentował Włodzimierz Chlebosz - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, natomiast przykłady dobrych praktyk odnowy wsi w województwie dolnośląskim przedstawił wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. To dla nas wielkie wyróżnienie, szczególnie, że wystąpienie to spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez uczestników Forum. Wójt przedstawił potencjał społeczny gminy, instrumenty wsparcia oddolnych inicjatyw, przykłady zrealizowanych projektów oraz dotychczasowe sukcesy w obszarze odnowy wsi.

Głos w dyskusji zabrała także Jolanta Zarzeka - Zastępca Wójta gminy Dzierżoniów oraz Edyta Mulka-Gonera - radna gminy Dzierżoniów, reprezentująca Mościsko - Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską 2009r. Rozmowy w kuluarach upewniły nas, że wykonujemy "kawał dobrej roboty" oraz, że rozwój naszych miejscowości, zgodny z założeniami odnowy wsi przynosi najlepsze i najtrwalsze rezultaty.

W delegacji gminy Dzierżoniów wzięli udział: Marek Chmielewski Wójt Gminy, Jolanta Zarzeka Zastępca Wójta oraz lokalni liderzy Elżbieta Filipek Sołtys Uciechowa, Czesława Gorgol Sołtys Jędrzejowic, Agnieszka Koprowska Skarbik Stowarzyszenia "Wzgórza Kiełczyńskie", Edyta Mulka - Gonera Radna Rady Gminy Dzierżoniów, Bożena Nowak Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Ostroszowic i Jolanta Pindera Prezes "Stowarzyszenia Piława Dolna".

Za organizację wizyty w Pałacu Prezydenckim serdecznie dziękujemy władzom województwa dolnośląskiego. Mimo nieobecności Prezydenta RP, który przebywał z wizytą w Portugalii na polsko-portugalskim forum gospodarczym, byliśmy wspaniale i godnie przyjęci.

Lokalni liderzy w Pałacu PrezydenckimLokalni liderzy w Pałacu PrezydenckimLokalni liderzy w Pałacu PrezydenckimLokalni liderzy w Pałacu PrezydenckimLokalni liderzy w Pałacu PrezydenckimLokalni liderzy w Pałacu Prezydenckim
powrót do poprzedniej strony