AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-19

Mamy Partnerstwo!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, lokalni liderzy oraz osoby zaangażowane w odnowę wsi w naszej gminie spotkali się 17 kwietnia 2012r. w Owieśnie aby podsumować działania podjęte w tym obszarze w roku 2011r.

W spotkaniu uczestniczył Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów, Jolanta Zarzeka Zastępca Wójta oraz Anna Borek przedstawicielka Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Odnowę Wsi w naszej gminie, dotychczasowe sukcesy oraz cele na przyszłość przedstawił w swoim wystąpieniu Wójt Marek Chmielewski. Wskazał przede wszystkim na ciągle rozwijającą się aktywność mieszkańców gminy w różnych dziedzinach życia społecznego. Z kolei Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka w prezentacji pokazała jak prężnie działające stowarzyszenia z terenu gminy pozyskują na swoją działalność znaczące środki finansowe nie tylko z budżetu gminy. Z roku na rok pozyskiwane kwoty są coraz większe.

W czasie spotkania serdeczne gratulacje i podziękowania od władz naszej gminy otrzymał Stanisław Dziagacz sołtys Roztocznika, który w tym roku został wyróżniony przez Wojewodę Dolnośląskiego tytułem "Super Sołtys 2011".

Swoje osiągnięcia w odnowie wsi prezentowali też przedstawiciele stowarzyszeń. Ich prezentacje potwierdziły mnogość i różnorodność podejmowanych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Jednak punktem kulminacyjnym było podpisanie Partnerstwa na rzecz Gminy Dzierżoniów. Jest to uwieńczenie rozpoczętych jeszcze w roku 2011 (a tak naprawdę w 2007r.) działań mających na celu współdziałanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej gminy Dzierżoniów. Podpisy na dokumencie złożyli przedstawiciele 24 instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz władze gminy - Partnerzy, którym na sercu leży dalszy harmonijny rozwój naszej małej ojczyzny. Partnerstwo otwiera nowe możliwości działania zachowując jednocześnie pełną suwerenność partnerów. Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Jest otwarte dla wszystkich wykazujących gotowość działania na rzecz Gminy Dzierżoniów i jej mieszkańców.

W tym miejscu dziękujemy Pani Annie Borek, która była naszym przewodnikiem w drodze do Partnerstwa. Spotkanie urozmaiciły występy muzyczne młodych talentów Dominika Kozłowskiego i Katarzyny Schneider oraz Kabaretu "O NO MOS".

Za przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy całej społeczności wsi Owiesno.

Mamy Partnerstwo!Mamy Partnerstwo!Mamy Partnerstwo!Mamy Partnerstwo!Mamy Partnerstwo!
powrót do poprzedniej strony