AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-11

Porządki w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się porządki na terenie Gminy Dzierżoniów. Sprzątanie rozpoczęło się od zbierania zalegających śmieci szczególnie w przydrożnych rowach, usuwania piasku z chodników i ulic.

Liczne prace są wykonywane przez osoby skazane odbywające karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie - Oddział Zamiejscowy Piława Dolna, z którym gmina posiada podpisaną umowę oraz osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Dotychczas zlikwidowano ponad 10 dzikich wysypisk śmieci i zebrano ponad 4 tony różnego rodzaju odpadów.

Pomimo ciągłego likwidowania dzikich składowisk odpadów w ich miejsca wciąż powstają nowe. Mamy nadzieje, że takie miejsca i sposób myślenia niektórych mieszkańców ulegnie zmianie w momencie wejścia w życie zapisów znowelizowanej ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, i co najważniejsze, wszyscy mieszkańcy gminy zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości będą zobowiązani uiszczać na rzecz gminy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci do lasu i przydrożnych rowów albo w miejsca na ten cel niewyznaczone.

Porządki w Gminie DzierżoniówPorządki w Gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony