Strona główna

Roboty publiczne i prace interwencyjne
w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-06

Roboty publiczne i prace interwencyjne
w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy w Dzierżoniowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru osób w roku 2012 w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia zostanie zatrudnionych 26 osób.

Zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych na terenie gminy Dzierżoniów było możliwe dzięki współpracy Urzędu Gminy w Dzierżoniowie z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie. Dodatkowo Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach porozumienia pn. "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" w roku 2012 w części zrefunduje koszty narzędzi dla 10 pracowników. Komisja ds. naboru pracowników do robót publicznych oraz prac interwencyjnych wraz z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie wytypowała 26 pracowników ze 116 kandydatów, którzy złożyli podania o prace.

Wykaz osób zakwalifikowanych jest dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1 oraz u sołtysów poszczególnych sołectw gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony