AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-09

Zapraszamy na szkolenie ...

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy na szkolenie pt "Pozyskiwanie zewnętrznych form kapitału na rozwój działalności podnoszącej atrakcyjność turystyczną Regionu Dolnego Śląska". Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących hotele, pensjonaty, ośrodki SPA, zajazdy, obiekty agroturystyczne oraz dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw, które dopiero planują powołanie do życia "obiektów turystycznych".

ZAKRES SZKOLENIA:

Przedmiotowe szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w kontekście realizacji projektów związanych z budową, rozbudową, modernizacją, termomodernizacją obiektów turystycznych, dzięki którym wzrasta atrakcyjność turystyczna Dolnego Śląska. Dlatego w programie szkolenia znajdą się poza kryteriami oceny wniosków o dotacje unijne, także informacje na temat preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych dzięki, którym można dokonać wymiany źródła ciepła i/lub termomodernizacji obiektu turystycznego.

CELE SZKOLENIOWE:

Celem strategicznym szkolenia jest udostępnienie uczestnikom aktualnej wiedzy na temat źródeł zewnętrznego finansowania na rozwój lub rozpoczęcie działalności agroturystycznej, gastronomicznej lub hotelarskiej na Dolnym Śląsku. W trakcie szkolenia zostanie osiągnięty cel taktyczny poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zasad skutecznego aplikowania o dotację oraz umiejętności dobru właściwego Programu Operacyjnego do specyfiki danego przedsiębiorstwa - potencjalnego Wnioskodawcy. Celem operacyjnym szkoleń będzie omówienie kryteriów oceny wniosków oraz zagadnień związanych ze stwierdzeniem kwalifikowalności zarówno wydatków planowanych do poniesienia w danym projekcie jak i samego Beneficjenta - Wnioskodawcy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

W trakcie szkolenia przeprowadzimy interaktywny wykłady dla osób prowadzących już własne firmy turystyczne lub będących pracownikami przedsiębiorstw zlokalizowanych na ternie Dolnego Śląska. Co zasługuje na podkreślenie i szczególną uwagę to fakt, że w trakcie szkolenia nie ograniczymy się wyłącznie do informowania o możliwościach pozyskania dotacji unijnych na rozwój działalności gospodarczej - działalności turystycznej. Zreferujemy także dostępne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; Pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW, Inicjatywę JEREMIE; Kredyty preferencyjne z BOŚ Banku, a także scharakteryzujemy możliwości dokonywania zakupów środków trwałych w ramach krzyżowego finansowania w projektach dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

CENA:

Udział w szkoleniu kosztuje rynkowo 500 zł netto + VAT. Jednakże, chcąc zwiększyć konkurencyjność turystyczną firm z terenu "Gór Sowich" szkolenie jest bezpłatne. Udział w szkoleniu jest bezpłatny o ile kandydat na szkolenie przybędzie i je ukończy. Zarezerwowanie sobie miejsca na szkoleniu i niewzięcie w nim udziału, spowoduje konieczność pokrycia połowy ceny organizacji szkolenia tj. 250 zł + VAT. Wskazanie i delegowanie do udziału "zastępcy" zwalnia Państwa z tego rygoru.

MIEJSCE:

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa, Sala Konferencyjna, I piętro.

ZAPISY I INFORMACJE:

program szkolenia, zapisy do dnia 20.03.2012 r.

Ireneusz Rogalski
Koordynator BIP
Tel. 74-645-22-88
Fax. 74-645-33-88
Kom. 510-645-401
e-mail: inkubator@barl-bielawa.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

powrót do poprzedniej strony