Strona główna

Wielki sukces mieszkańców Mościska!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-06

Wielki sukces mieszkańców Mościska!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Mieszkańcy Mościska już wielokrotnie udowodnili, że potrafią z sukcesem zrealizować wiele ciekawych projektów. Nie bez przyczyny za aktywność i "piękno" mieszkańców Mościsko otrzymało tytuł "Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2009".

Tym razem społeczność lokalna postanowiła sięgnąć po środki unijne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Od wielu lat planowano remont wieży zabytkowego, jednego z najstarszych kościołów na Dolnym Śląsku. Działanie "Odnowa i rozwój wsi" dało możliwość dofinansowania gruntownego remontu wieży. Beneficjentem projektu była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mościsku. Wszystkie czynności związane z dofinansowaniem projektu (opracowanie wniosku, wybór wykonawcy, rozliczenie projektu) wykonali mieszkańcy Mościska. Najtrudniejsze jednak było finansowanie remontu. Zgodnie z zasadami Unii Europejskiej wsparcie odbywa się na zasadzie refinansowania, czyli najpierw realizujemy zadanie, płacimy za jego wykonanie i dopiero zwracamy się o zwrot części środków. Mieszkańcy Mościska zadbali więc o środki na udział własny w projekcie (25%), a na pozostałą kwotę parafia zaciągnęła kredyt. Zadanie zostało wykonane i od 30.08.2011r. kościół ma piękną, nową wieżę.

Całkowity koszt realizacji projektu pn. "Remont wieży kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mościsku" to 242 891,89 zł, natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 184 794 zł. Właśnie ta kwota w ostatnim czasie wpłynęła na konto parafii. Społeczność lokalna podjęła się trudnego zadania, a jednocześnie udowodniła, że sięganie po pieniądze unijne, chociaż nie jest łatwe, ale jednak możliwe.

Serdecznie gratulujemy mieszkańcom Mościska!

Wielki sukces mieszkańców Mościska!Wielki sukces mieszkańców Mościska!Wielki sukces mieszkańców Mościska!
powrót do poprzedniej strony