AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-05

Planowanie w procesie Odnowy Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 2 i 3 marca w miejscowości Przerzeczyn Zdrój odbyły się warsztaty z cyklu "Planowanie w procesie Odnowy Wsi" dla sołectwa Jędrzejowice, które w maju 2011 roku, jako 14 sołectwo z terenu Gminy Dzierżoniów przystąpiło do regionalnego programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim.

Szkolenie prowadzone było przez dwóch Moderatorów Odnowy Wsi, Panią Alicję Kozak oraz Pana Krzysztofa Szustkę, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia warsztatów z zakresu opracowywania sołeckich strategii rozwoju. Strategia składa się z sześciu głównych elementów tj. analizy zasobów wsi, analizy SWOT w tym szans, zagrożeń oraz mocnych i słabych stron, analizy potencjału rozwojowego wsi, wizji, planowania krótkoterminowego (1 rok) oraz długoterminowego (10 lat). Z tych właśnie dokumentów najlepszym, najbardziej zaskakującym była wizja wsi. Podczas precyzowania wizji rozwoju można było puścić wodze fantazji, czyli wyobrazić sobie idealne, wymarzone miejsce wypoczynku i relaksu na wsi.

Grupa Odnowy Wsi z miejscowości Jędrzejowice zaangażowała się w swoją pracę aby móc w przyszłości uczestniczyć w przedsięwzięciach rozwijających program i promujących ideę odnowy wsi.

Planowanie w procesie Odnowy WsiPlanowanie w procesie Odnowy WsiPlanowanie w procesie Odnowy Wsi
powrót do poprzedniej strony