AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-01-17

Budowa chodnika w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Celem porozumienia zawartego przez Gminę Dzierżoniów z Województwem Dolnośląskim 27 grudnia 2006 roku jest dokończenie budowy chodnika w Piławie Dolnej. W 2007 roku gmina wesprze inwestycję kwotą 300 tys. złotych, a w następnym roku przekaże na nią 200 tys.

Brakujący odcinek chodnika będzie miał długość 1300 m i znajdował się, tak jak już istniejący, po jednej stronie drogi wojewódzkiej nr 382 przebiegającej przez Piławę Dolną. Na tej samej długości będzie wyremontowana przyległa do niego ulica. Powstanie też infrastruktura odwadniająca.

Mieszkańcy posesji o numerach 97 - 123 w Piławie Dolnej cieszą się, że do swoich domów nie będą musieli wracać poboczem ruchliwej jezdni. Od dawna oczekiwany chodnik wybuduje Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestycja kosztuje blisko 2,5 mln złotych. Połowę środków pokryje Ministerstwo Transportu, a drugą podzielą między siebie gmina i województwo. Przewidziane w porozumieniu 500 tys. złotych to właśnie czterdziestoprocentowy udziału gminy Dzierżoniów. Realizacja budowy chodnika ruszy, gdy zadanie to zakwalifikuje się do III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

powrót do poprzedniej strony