AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-03-02

Scalenie gruntów w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

1 marca 2012 roku w Centrum Sportowo- Rekreacyjno-Oświatowym w Dobrocinie odbyło już kolejne zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Dobrocin realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom scalenia opracowanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wyników szacowania gruntów objętych scaleniem. Warto zaznaczyć, że jest to bardzo ważny etap w procesie scaleniowym, ponieważ wartość gruntów objętych scaleniem została ustalona przez DBGiTR przy zastosowaniu tej samej metody.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich uczestników scalenia gruntów w Dobrocinie do zapoznawania się z rejestrem szacunków porównawczych oraz mapą ewidencji gruntów w terminie do 8 marca 2012r. Dokumentacja znajduje się u Pani Grażyny Ziernik - Sołtysa Dobrocina, adres: Dobrocin, ul. Kościelna 13.

Scalenie gruntów w DobrocinieScalenie gruntów w Dobrocinie
powrót do poprzedniej strony