AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-02-27

XX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 23 lutego 2012r. w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej odbyła się XX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem wiodącym obrad był transport zbiorowy oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy.

W pierwszej części obrad Radni wysłuchali sprawozdań z przeprowadzonych roku 2011 na terenie Gminy Dzierżoniów działań złożone przez :

  • Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie,
  • Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
  • Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dalszej części Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów, zlokalizowanej w Ostroszowicach, ul. Bielawska 63 (budynek byłego przedszkola),
  • nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonych w Piławie Dolnej.

Obrady zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania Radnych.

powrót do poprzedniej strony