AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-02-17

Wybory sołtysa Ostroszowic

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 16.02.2012r. w Sali Wiejskiej w Ostroszowicach odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przedterminowych wyborów Sołtysa wsi Ostroszowice. W zebraniu udział wzięło 105 mieszkańców, co stanowi ponad 9% uprawnionych do głosowania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Ostroszowice, Zebranie Wiejskie jednogłośnie odwołało z funkcji Sołtysa wsi Panią Małgorzatę Glapę-Felsztyńską wskutek złożonej w dniu 19.01.2012r. rezygnacji.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

  1. Adam Babiak - Przewodniczący Komisji
  2. Bożena Nowak - Członek Komisji
  3. Krzysztof Szachniewicz - Członek Komisji
  4. Mariusz Ciszowski - Członek Komisji
Wyborcy zgłosili pięciu kandydatów na Sołtysa Wsi, którzy w głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów:
  1. Garbiela Jungmann - 16 głosów
  2. Krzysztof Krupiarz - 40 głosów
  3. Anna Rosiak - 32 głosy
  4. Aleksander Galik - 10 głosów
  5. Sylwester Paluch - 2 głosy

Ponieważ żaden z kandydatów w pierwszej turze nie otrzymał wymaganej liczby głosów tj. 50% + 1, Komisja zarządziła II turę wyborów, w której z kandydowania zrezygnowali: Gabriela Jungmann oraz Sylwester Paluch. W ponownym głosowaniu Krzysztof Krupiarz otrzymał 51 głosów, Anna Rosiak - 40 a Aleksander Galik - 7.

Tym samym na sołtysa wsi Ostroszowice wybrano Krzysztofa Krupiarza.

Gratulacje nowemu sołtysowi złożyli obecni na zebraniu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz sekretarz Gminy Ryszard Brzeski. W dalszej części Zebrania Wiejskiego podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego sołectwa za rok 2011.

Wybory sołtysa OstroszowicWybory sołtysa Ostroszowic
powrót do poprzedniej strony