AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-02-06

Dotacje na usuwanie azbestu - przedłużony termin składania wniosków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zainteresowane osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, gminne jednostki organizacyjne będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzierżoniów mogą do 30 kwietnia 2013 składać wnioski o dofinansowanie na usuwanie azbestu do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pok. 203.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Pierwszeństwo dotyczyć będzie osób fizycznych ujętych w rejestrze Związku Gmin oraz podmiotów ujętych w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest - WBDA.

Koszt zadania będzie obejmował demontaż wyrobów azbestowych, oczyszczenie terenu z azbestu oraz transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Finansowaniu podlegać będzie 100 % kosztów zadania, z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 10 000 zł. Szacuje się, że ta kwota pozwoli na usunięcie azbestu z dachu o powierzchni ok. 500 m2.

Więcej informacji dotyczących realizacji zadania można uzyskać w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego lub pod nr tel. 74 831 50 02.

powrót do poprzedniej strony