Strona główna

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społeczności Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-02-06

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społeczności Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zaprasza lokalnych liderów z terenu gminy Dzierżoniów na kolejne już spotkanie dotyczące utworzenia "Partnerstwa Lokalnego", które odbędzie się 23 lutego 2012r. o godz. 17.00 w sali wiejskiej w Uciechowie przy ulicy Piastowskiej 37.

Ostatnio 15 grudnia ubiegłego roku spotkaliśmy się na szkoleniu pn. "Organizowanie i zarządzanie partnerstwem lokalnym", na którym poznaliśmy zasady tworzenia i etapy budowania grupy partnerskiej oraz liczne korzyści płynące z utworzenia partnerstwa lokalnego jak np. zwiększenie skuteczności działania, twórcze i innowacyjne wykorzystanie potencjału ludzi, zasobów i środków finansowych, kompleksowe rozwiązywanie problemów lokalnych a także zwiększenie zasięgu oddziaływania realizowanych przedsięwzięć.

Kolejnym krokiem zmierzającym do utworzenia Partnerstwa, określenia jego celów i zasięgu będzie spotkanie 23 lutego br. w Uciechowie, które poprowadzi Pani Anna Borek z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha, która od początku koordynuje pracami polegającymi na utworzeniu Partnerstwa Lokalnego w naszej gminie.

powrót do poprzedniej strony