AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-08-02

Trwają roboty publiczne

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia i poprawę sytuacji na naszym rynku pracy.

Od 23 kwietnia trwają roboty publiczne, w ramach których znalazło zatrudnienie 40 bezrobotnych z terenu gminy Dzierżoniów.

Na podstawie umowy z dnia 20.07.2007 r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Gminy Dzierżoniów od 1 sierpnia zostało zatrudnionych 15 nowych bezrobotnych.

Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonują szereg prac społecznie użytecznych na terenie całej gminy. Obecnie pracownicy wykonują m.in. następujące zadania:

  1. Utwardzenie nawierzchni placu oraz ciągów pieszych kostką brukową betonową przed Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie;
  2. Prace remontowe w gminnych placówkach oświatowych;
  3. Odbudowę muru oporowego na rowie melioracyjnym wzdłuż ul. Stawowej w Ostroszowicach,
  4. Montaż ogrodzenia wokół placów zabaw dla dzieci w miejscowości: Jodłownik, Ostroszowice, Mościsko, Roztocznik, Owiesno.

powrót do poprzedniej strony