Strona główna

Realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader+

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-07-30

Realizacja II Schematu Pilotażowego Programu Leader+

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 26 – 27 lipca 2007r. spotkali się „Ślężanie Lokalna Grupa Działania", w celu ustalenia harmonogramu działań. W skład Stowarzyszenia „Ślężanie LGD" wchodzi m.in. Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, a więc również Gmina Dzierżoniów. Projekt pn. „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie" będzie realizowany do końca marca 2008r.

Celem Lokalnej Grupy Działania jest korzystanie z walorów naturalnych i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego a także produktów lokalnych. Najważniejsze jest jednak aktywizacja lokalnej społeczności i uruchomienie oddolnych działań liderów z poszczególnych miejscowości. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 733.000 zł (100% kosztów kwalifikowanych) z II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. W ramach programu w gminach Marcinowice, Mietków Sobótka i Dzierżoniów odbędą się szkolenia prowadzone przez ekspertów skierowane do producentów lokalnych dotyczące rozwijania umiejętności marketingowych. Ponadto na spotkaniach i warsztatach z mieszkańcami wsi zostanie stworzona lista produktów lokalnych i ofert agroturystycznych, które następnie będą promowane. Rozpisany zostanie także konkurs na opracowanie strategii marketingowej dla Partnerstwa. Wydrukowane będą materiały informacyjne ulotki, przewodnik i mapa tras rowerowych na terenie Stowarzyszenia „Ślężanie LGD". Powstanie także specjalna strona internetowa. Producenci otrzymają pomoc w wyjazdach na imprezy targowe, zarówno lokalne jak i we Wrocławiu, Poznaniu, Pradze czy Berlinie. Wspólnie z mieszkańcami opracowane zostaną koncepcje uatrakcyjnienia wsi i izby tradycji w wybranych miejscowościach. Przeszkoleni zostaną także animatorzy społeczni, mający działać dla partnerstwa. Opracowana zostanie też koncepcja i wizualizacja nowych atrakcji: wieży widokowej na Szczytnej, przystani Wikingów na Zalewie Mietkowskim, skansen w Będkowicach i tereny rekreacyjne w kamieniołomie Białe Krowy. Ponadto w dniach 15-16 grudnia 2007r zorganizowany zostanie Festiwal rzemiosł Artystycznych i Produktu Lokalnego. Wszystkich liderów lokalnych zapraszamy do współpracy.

powrót do poprzedniej strony