AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-12-22

Scalenie gruntów obrębu Dobrocin

aktualności Gmina Dzierżoniów

14 grudnia 2011 roku we wsi Dobrocin odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Dobrocin realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, na które Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał Staroście Powiatu Dzierżoniowskiego pomoc finansową w wysokości 6.718.308,28 zł.

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom scalenia opracowanych przez geodetę projektanta Lesława Wołcza, przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze, zasad szacunku porównawczego gruntów, które zostały wypracowane na poprzedzających to spotkanie zebraniach roboczych oraz podjęcie uchwały w sprawie scalenia gruntów obrębu Dobrocin. Warto zaznaczyć, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przez uczestników scalenia obecnych na spotkaniu. W nowym 2012 roku odbędzie sie kolejne spotkanie, na którym wszystkim uczestnikom scalenia zostaną przedstawione wyniki oszacowania gruntów objętych scaleniem.

Za sprawne przeprowadzenie zebrania wszystkim uczestnikom scalenia jak również jego organizatorom składamy serdeczne podziękowania.

Scalenie gruntów obrębu DobrocinScalenie gruntów obrębu Dobrocin
powrót do poprzedniej strony