AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-12-12

Nowa sala w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W piątek, 9 grudnia w Dobrocinie odbyło się uroczyste otwarcie budynku zaplecza sportowego w Centrum Sportowo-Kulturalno-Oświatowego.

Na zakończenie trwającej kilka lat inwestycji czekali wszyscy mieszkańcy. Całkowity koszt budowy zamknął się kwotą 784 tys. zł, z czego 314 tys. to wkład własny gminy a pozostałe 470 tys. to środki pozyskane z działania pod nazwą "Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". Wyposażenie nowej sali kosztowało 41 200 zł, z czego środki własne gminy to 14.400 zł a pozostałe 26.800 zł to środki pozyskane z programu LEADER z projektu pod nazwą "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi". Równocześnie z budową sali i bezpośrednio w jej sąsiedztwie powstała przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jej wartość to 40.000 zł. Na tę kwotę składają się środki własne gminy w wysokości 10.000 zł. a pozostałe 30.000 zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2011 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W gronie gości przybyłych na otwarcie sali znaleźli się: Dorota Gromadzka- Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek, Wicestarosta Dariusz Kucharski, Członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka, Skarbnik Gminy Dzierżoniów Agnieszka Hul, Kierownik Referatu Inwestycji Ewa Chryczyk.

Ceremonii uroczystego przecięcia wstęgi w obecności licznie przybyłych mieszkańców dokonali: Sołtys Dobrocina Grażyna Ziernik, Wójt Gminy Marek Chmielewski oraz Kierownik Referatu Inwestycji Ewa Chryczyk, która czuwała nad kolejnymi etapami realizacji tej inwestycji. Po części oficjalnej przed pierwszymi gośćmi nowej sali wystąpiły uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Piławy Dolnej prezentując tańce i piosenki przygotowane na zajęciach realizowanych w ramach projektu pn. "Szkoła Sukcesu" oraz najmłodsi mieszkańcy Dobrocina. W wykonaniu przedszkolaków obejrzeliśmy premierę spektaklu pt. "Legenda o Zgubnej Górze koło Dobrocina". Tuż po nich, do łez rozbawiły wszystkich zebranych panie z Otroszowickiej Grupy Kabaretowej, nowymi "Ploteczkami z ławeczki".

Życzymy mieszkańcom wielu miłych, wspólnie spędzonych chwil w nowych i estetycznie urządzonych pomieszczeniach oddanych do ich użytku. Niech będą miejscem, które jeszcze bardziej ich połączy i zintegruje. Na efekty tych spotkań i pomysły, które się podczas nich "urodzą" czekamy z niecierpliwością.

Przewodnicząca Komisji Sejmiku Dolnośląskiego Dorota Gromadzka pogratulowała mieszkańcom nowego, własnego miejsca.Sołtys Grażyna Ziernik w uroczystej ceremonii przecięcia wstęgi.
powrót do poprzedniej strony