AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-25

XVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 24 listopada 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów, której tematem głównym była efektywność wykorzystywania pozyskiwanych finansowych środków zewnętrznych.

Do udziału w obradach zaproszeni zostali uczniowie Gimnazjum Gminnego im. ks. Jana Melca wraz z opiekunem panią Mariolą Tersa i dyrektorem panią Jolantą Stawarz.

Obrady rozpoczęło wystąpienie Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy pani Ewy Chryczyk, która przestawiła Radzie Gminy wielkość oraz sposób wykorzystania zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez gminę w roku 2011.

Następnie uczniowie gimnazjum Gminnego, zdobywcy III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie pn. "Zielony Wizjoner", zaprezentowali zebranym swój projekt marzeń tak wysoko oceniony przez jury w/w konkursu. Projekt dotyczył budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum, a jego powstanie poprzedziło wiele działań tj. poznanie zasad projektowania i prowadzenia inwestycji, spotkania z władzami samorządowymi, konsultacje społeczne projektu. Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom złożył Wójt Gminy Marek Chmielewski.

Kolejnym, bardzo smutnym punktem obrad było podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu śp. Adama Jana Maka - radnego Rady Gminy, w latach 2006-2010 Przewodniczącego Rady, wieloletniego sołtysa Piławy Dolnej, zmarłego 12 listopada 2011r. Podjecie Uchwały poprzedziła chwila zadumy i ciszy.

W dalszej części pracy Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na rok 2011,
  • zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Urządzeniowo - Rolny Gminy Dzierżoniów",
  • Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2012,
  • uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Tuszyn,
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn,

Końcowym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje. Po ich przedstawieniu obrady XVII Sesji Rady Gminy Dzierżoniów zostały zakończone.

XVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXVII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony