AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-24

Informacja - zimowe utrzymanie dróg gminnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie gminy Dzierżoniów

 1. Utrzymaniem chodników przylegających do dróg :
  zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami) zajmują się właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się cześć drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 2. Utrzymanie dróg gminnych :
  Będzie przeprowadzane na zasadzie pogotowia tj. na konkretne zgłoszenie osobom dyżurującym (pracownikom urzędu), które bezzwłocznie będą przekazywać informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań, wykonawcy odpowiedzialnemu za fizyczne utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012. Firma realizująca usługę na drogach gminnych Gminy Dzierżoniów - Sara Bros Grodziszcze. Założono, że planowany termin realizacji niniejszego utrzymania obejmować będzie termin do 15.04.2012r., a zadanie obejmuje :
  • zwalczanie śliskości zimowej poprzez: odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych
  • uszarstnianie nawierzchni dróg gminnych odśnieżanie z jednoczesnym
  • uszarstnianiem nawierzchni dróg gminnych.

  Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej będą prowadzone tygodniowe dyżury przy koordynowaniu i nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Miejscem wykonywania prac utrzymaniowych są: drogi gminne w rozumieniu ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych oraz drogi transportu rolnego i drogi wewnętrzne o łącznej ok. dł. 55 km na terenie Gminy Dzierżoniów.

  Pracownicy Urzędu Gminy będą dyżurować pod nr telefonu :
  74 832 56 89, 504 898 096.

 3. Utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Dzierżoniów w sezonie 2011/2012 zajmować się będą wytypowani pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych pod telefonem stacjonarnym :
  74 831 31 29, 74 832 07 70
  lub komórkowymi : 607 448 863, 607 448 862.

  powrót do poprzedniej strony