Strona główna

Konkurs na Ślężański Produkt Lokalny 2012

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-24

Konkurs na Ślężański Produkt Lokalny 2012

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ślężanie ogłasza kolejną edycję konkursu na Ślężański Produkt Lokalny. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach ...

  • Produkt spożywczy i gastronomia
  • Rękodzieło
  • Agroturystyka i noclegi
  • Tradycja i kultura

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd Stowarzyszenia, przyznane w roku bieżącym certyfikaty nadane zostaną na czas nieokreślony, a produkty nimi oznaczone poddawane będą okresowym kontrolom zachowania jakości. Najważniejsza zmiana dotyczy produktów spożywczych, ponieważ o certyfikat mogą ubiegać się tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą i podlegające krajowemu systemowi kontroli sanitarnej.. Zarząd LGD pracuje również nad programem promocji produktu w roku 2012. Efekty tych prac po raz pierwszy będzie można obejrzeć podczas V Ślężańskiego Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego oraz kiermaszach przedświątecznych organizowanych w sieci sklepów Irena.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków zgłoszeniowych i informujemy, że termin ich składania upływa w dniu 30 listopada br.

powrót do poprzedniej strony